M77IK

Z MR 450 120/70 IK/KI M90

6)

 

4f3eff68f783d3354edfb161f2a6d654_M75IK-M78IK.jpg
Väggprestanda:
3400
Väggtjocklek (mm) 169
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
52
53
2)
Index 351dc415f280e03ca9e9f758214cb491c7d_m75ik_m78ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR70 4,44 lpm/m² N/A
VK50 1 st/väggregel N/A
SKP120/55 alt SKT120/55 0,8 lpm/m² N/A
SKP120/55 alt SKT120/55 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar