M79IK

D MR 450 70/70 IK/KI M140

7)

 

M79IK-M80IK.jpg
Väggprestanda:
3400
Väggtjocklek (mm) min 204
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
53
60
61
2)
Index 361m79ik_m80ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR70 4,44 lpm/m² N/A
SKP70/55 alt SKT70/55 1,6 lpm/m² N/A
SKP70/55 alt SKP70 alt SKT70/55 1,6 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M70 1 m²/m² N/A
M70 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar