M80IK

D MR 450 95/95 IK/KI M190

8)

 

f54fca8b5e0abb33783acb03a76633c4_M79IK-M80IK.jpg
Väggprestanda:
4600
Väggtjocklek (mm) min 254
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
57
65
Index 380dc8313e18b290f14d0ad14f100b065a4_m79ik_m80ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR95 4,44 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKT95/55 1,6 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKP95 alt SKT95/55 1,6 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M95 1 m²/m² N/A
M95 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar