M82IK

D MR 450 95/95 IIK/KII M190

8)

 

9375e232871497809b39fd5c7ea4f4a4_M81IK-M82IK.jpg
Väggprestanda:
4800
Väggtjocklek (mm) min 279
Brandklass (min) EI60/EI90 3)
61
65
Index 4698e3b5296ab5ed35e35286afe15130286_m81ik_m82ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR95 4,44 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKT95/55 1,6 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKP95 alt SKT95/55 1,6 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco 57mm 20 st/m²  
M95 1 m²/m² N/A
M95 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco 57mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar