Konstruktionsexempel Aquapanel Indoor


Yttervägg

konstrex aquapanel indoor ytterv 01

konstrex aquapanel indoor ytterv 02


Innervägg

konstrex aquapanel indoor innerv 01

konstrex aquapanel indoor innerv 02

För ljud- och brandvärden, maximala vägghöjder, väggtjocklekar samt alternativa regeldimensioner för innerväggar se respektive systemljudgran. 

För ljud-, brand-, U-värden, väggtjocklekar samt alternativa regeldimensioner för ytterväggar se System Yttervägg.