System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m09qa m14qa 140x40 M09QA E MR 450 45/45 Q/A M0 6) 2700       70 EI30   30     209
M10QA E MR 450 70/70 Q/A M0   4300       95 EI30   30     213
M11QA E MR 450 95/95 Q/A M0   5600       120 EI30   35     219
M12QA E MR 450 120/120 Q/A M0   6000 1)     145 EI30   35     225
M13QA E MR 450 145/145 Q/A M0   6000 1)     170 EI30   35     237
M14QA E MR 450 160/160 Q/A M0   6000 1)     185 EI30   35     243
m15qa m20qa 140x40 M15QA E MR 450 45/45 Q/AA M0 6) 2700       83 EI30   35     241
M16QA E MR 450 70/70 Q/AA M0   4300       108 EI30   40     245
M17QA E MR 450 95/95 Q/AA M0   5600       133 EI30   40     251
M18QA E MR 450 120/120 Q/AA M0   6000 1)     158 EI30   40     257
M19QA E MR 450 145/145 Q/AA M0   6000 1)     183 EI30   40     269
M20QA E MR 450 160/160 Q/AA M0   6000 1)     198 EI30   40     275
m29qa m34qa 140x40 M29QA E MR 450 45/45 Q/A M45 6) 2700       70 EI30   35     231
M30QA E MR 450 70/70 Q/A M45   4300       95 EI30   40     233
M31QA E MR 450 95/95 Q/A M45   5600       120 EI30   40     241
M32QA E MR 450 120/120 Q/A M45   6000 1)     145 EI30   40     241
M33QA E MR 450 145/145 Q/A M45   6000 1)     170 EI30   40     260
M34QA E MR 450 160/160 Q/A M45   6000 1)     185 EI30   40      
m35qa m40qa 140x40 M35QA E MR 450 45/45 Q/AA M45 6) 2700       83 EI30/EI60 3)   40     263
M36QA E MR 450 70/70 Q/AA M45   4300       108 EI30/EI60 3)   44     267
M37QA E MR 450 95/95 Q/AA M45   5600       133 EI30/EI60 3)   44     273
M38QA E MR 450 120/120 Q/AA M45   6000 1)     158 EI30/EI60 3)   44     280
M39QA E MR 450 145/145 Q/AA M45   6000 1)     183 EI30/EI60 3)   44     292
M40QA E MR 450 160/160 Q/AA M45   6000 1)     198 EI30/EI60 3)   44     29
m41qa m46qa 140x40 M41QA E MR 450 45/45 QQ/AA M0 6) 3400       95 EI60   40     386
M42QA E MR 450 70/70 QQ/AA M0   4600       120 EI60   40     390
M43QA E MR 450 95/95 QQ/AA M0   6600       145 EI60   44     396
M44QA E MR 450 120/120 QQ/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     403
M45QA E MR 450 145/145 QQ/AA M0   7000 1)     195 EI60   48     414
M46QA E MR 450 160/160 QQ/AA M0   7000 1)     210 EI60   48     402
m53qa m58qa 140x40 M53QA E MR 450 45/45 QQ/AA M45 6) 3400       95 EI60/EI90 3)   44     409
M54QA E MR 450 70/70 QQ/AA M45   4600       120 EI60/EI90 3)   48     412
M55QA E MR 450 95/95 QQ/AA M45   6600       145 EI60/EI90 3)   48     419
M56QA E MR 450 120/120 QQ/AA M45   7000 1)     170 EI60/EI90 3)   48     425
M57QA E MR 450 145/145 QQ/AA M45   7000 1)     195 EI60/EI90 3)   48     437
M58QA E MR 450 160/160 QQ/AA M45   7000 1)     210 EI60/EI90 3)   48     443
m65qa m69qa 140x40 M65QA E MR 450 70/70 QQ/AA M70   4600       120 EI60/EI90 3)   52     422
M66QA E MR 450 95/95 QQ/AA M95   6600       145 EI60/EI90 3)   52 53 2) 431
M67QA E MR 450 120/120 QQ/AA M95   7000 1)     170 EI60/EI90 3)   52 53 2) 437
M68QA E MR 450 145/145 QQ/AA M95   7000 1)     195 EI60/EI90 3)   52 53 2) 449
M69QA E MR 450 160/160 QQ/AA M95   7000 1)     210 EI60/EI90 3)   52 53 2) 455
m77qa m78qa 140x40 M77QA Z MR 450 120/70 QQ/AA M90 8) 3400       170 EI60/EI90 3)   56 57 2) 478
M78QA Z MR 450 145/95 QQ/AA M90 8) 4600       195 EI60/EI90 3)   56 57 2) 490
m79qa m80qa 140x40 M79QA D MR 450 70/70 QQ/AA M140 9) 3400       min 205 EI60/EI90 3) 57 65     489
M80QA D MR 450 95/95 QQ/AA M190 10) 4600       min 255 EI60/EI90 3) 57 65     507
m81qa m82qa 140x40 M81QA D MR 450 70/70 QQQ/AAA M140 9) 3600       min 230 EI90/EI120 3) 65 65   7) 666
M82QA D MR 450 95/95 QQQ/AAA M190 10) 4800       min 280 EI90/EI120 3) 65 65   7) 684