Ljudgranar Träregel

I ljudgranarna för Träregel visas blandkonstruktioner med Aquapanel Indoor/Classic Board på både regelavstånd s450 samt s600. Följande information om väggarnas egenskaper presenteras:

  • Maximal vägghöjd
  • Väggtjocklek
  • Brandklass
  • Ljudreduktion R´w
  • Ljudreduktion R´w+C50-3150
  • Prisindex

Samtliga redovisade ljudvärden är beräknade fältvärden. Knauf Danogips har alltid en säkerhetsmarginal från laboratoriemätning till fältvärde. Detta gör att du alltid kan vara trygg i att våra väggar verkligen uppfyller den efterfrågade ljudklassen.

Utifrån väggnumren i ljudgranarna kan ni sedan länka er vidare till detaljritningar, tvärsnitt, montageanvisningar samt produktinformation/åtgång för de ingående produkterna med mera.