Konstruktionsexempel Humidboard 2.0


Yttervägg

konstrex humidboard ytterv 01

konstrex humidboard ytterv installation

 


Innervägg

konstrex humidboard innerv bostad 01 

konstrex humidboard innerv offentlig

konstrex humidboard innerv bostad 02

konstrex humidboard innerv offentlig 02

För ljud- och brandvärden, maximala vägghöjder, väggtjocklekar samt alternativa regeldimensioner för innerväggar se respektive systemljudgran. 

För ljud-, brand-, U-värden, väggtjocklekar samt alternativa regeldimensioner för ytterväggar se System Yttervägg.