F04F

E F 450 120/120 -/FF M0

 

3073f5f99910fda00d62a558942f9487_F01F-F04F.jpg
Väggprestanda:
8000
9)
Väggtjocklek (mm) 151
Brandklass (min) EI60
30
Index 2473ab65bd3c1cf887c0a45ab5b3e5fbe50_f01f_f04f.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR120 2,22 lpm/m² N/A
FSK120 0,8 lpm/m² N/A
FSK120 0,8 lpm/m² N/A
Secura Board N/A N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar