F01H

E F 450 45/45 -/HH M0

 

F01H-F04H.jpg
Väggprestanda:
3000/3300
1)
Väggtjocklek (mm) 70
Brandklass (min) EI30
25-30
10)
Index 355f01h.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR45 2,22 lpm/m² N/A
FSK45 0,8 lpm/m² N/A
FSK45 0,8 lpm/m² N/A
Humidboard 2.0 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Humidboard 2.0 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar