F02Q

E F 450 70/70 -/QQ M0

 

c2a2fcfd841a9251b7fd14ad5d299d0f_F01Q-F04Q.jpg
Väggprestanda:
4400/5500
1)
Väggtjocklek (mm) 95
Brandklass (min) EI30
30
Index 405

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR70 2,22 lpm/m² N/A
FSK70 0,8 lpm/m² N/A
FSK70 0,8 lpm/m² N/A
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 25mm 7 st m²/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 39mm 18 st/m²  

Dörrar och genomföringar