F02H

E F 450 70/70 -/HH M0

 

a956be4917c5f06ea16904c31315513a_F01H-F04H.jpg
Väggprestanda:
4400/5500
1)
Väggtjocklek (mm) 95
Brandklass (min) EI30
30
Index 370

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR70 2,22 lpm/m² N/A
FSK70 0,8 lpm/m² N/A
FSK70 0,8 lpm/m² N/A
Humidboard 2.0 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Humidboard 2.0 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar