F01QK

E F 450 45/45 -/KQ M0

 

F01QK-F04QK.jpg
Väggprestanda:
3000/3300
1)
Väggtjocklek (mm) 70
Brandklass (min) EI15
25
Index 316

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning

Dörrar och genomföringar