Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f15ha.gif F15HA E F 450 45/45 HH/A M0 3500 83 EI30 30 386
F16HA E F 450 70/70 HH/A M0 6500 108 EI30 30 399
F17HA E F 450 95/95 HH/A M0 8000 9) 133 EI30 30 414
F18HA E F 450 120/120 HH/A M0 8000 9) 158 EI30 30 425
F19HA E F 450 145/145 HH/A M0 8000 9) 183 EI30 30 438
f309ha.gif F309HA E F 300 45/45 H/A M0 3500 70 EI30 25 300
F310HA E F 300 70/70 H/A M0 6200 95 EI30 30 317
F311HA E F 300 95/95 H/A M0 8000 9) 120 EI30 30 338
F312HA E F 300 120/120 H/A M0 8000 9) 145 EI30 30 353
F313HA E F 300 145/145 H/A M0 8000 9) 170 EI30 30 372
f329ha.gif F329HA E F 300 45/45 H/A M45 3500 70 EI30 30-35 10) 323
F330HA E F 300 70/70 H/A M45 6200 95 EI30 35 340
F331HA E F 300 95/95 H/A M45 8000 9) 120 EI30 35 360
F332HA E F 300 120/120 H/A M45 8000 9) 145 EI30 35 376
F333HA E F 300 145/145 H/A M45 8000 9) 170 EI30 35 394
f35ha.gif F35HA E F 450 45/45 HH/A M45 3500 83 EI30 35 409
F36HA E F 450 70/70 HH/A M45 6200 108 EI30 35 409
F37HA E F 450 95/95 HH/A M45 8000 9) 133 EI30 35 436
F38HA E F 450 120/120 HH/A M45 8000 9) 158 EI30 35 447
F39HA E F 450 145/145 HH/A M45 8000 9) 183 EI30 35 460
f41ha.gif F41HA E F 450 45/45 HH/AA M0 3700 95 EI60 35 418
F42HA E F 450 70/70 HH/AA M0 6500 120 EI60 35 431
F43HA E F 450 95/95 HH/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 446
F44HA E F 450 120/120 HH/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 457
F45HA E F 450 145/145 HH/AA M0 8000 9) 195 EI60 35 470
f53ha.gif F53HA E F 450 45/45 HH/AA M45 3700 95 EI60 35 441
F54HA E F 450 70/70 HH/AA M45 6500 120 EI60 35 453
F55HA E F 450 95/95 HH/AA M45 8000 9) 145 EI60 35 462
F56HA E F 450 120/120 HH/AA M45 8000 9) 170 EI60 40 480
F57HA E F 450 145/145 HH/AA M45 8000 9) 195 EI60 40 493
F75HA Z F 450 95/70 HH/AA M90 6) 4400 145 EI60 48 582
F76HA Z F 450 120/95 HH/AA M90 6) 6000 170 EI60 52 53 2) 607
F77HA Z F 450 120/70 HH/AA M90 6) 4400 170 EI60 52 53 2) 584
F78HA Z F 450 145/95 HH/AA M90 6) 6000 195 EI60 52 53 2) 610
F79HA D F 450 70/70 HH/AA M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60 53 56 57 2) 609
F80HA D F 450 95/95 HH/AA M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60 53 56 57 2) 644
F81HA D F 450 70/70 HHH/AAA M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90 57 60 61 2) 767
F82HA D F 450 95/95 HHH/AAA M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90 57 60 61 2) 802