System Multiregel s300/s450 Humidboard 2.0/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m309ha m314ha 140x40 M309HA E MR 300 45/45 H/A M0 6) 2700       70 EI30   30     201
M310HA E MR 300 70/70 H/A M0   4300       95 EI30   30     207
M311HA E MR 300 95/95 H/A M0   5600       120 EI30   30     215
M312HA E MR 300 120/120 H/A M0   6000 1)     145 EI30   30-35   11) 224
M313HA E MR 300 145/145 H/A M0   6000 1)     170 EI30   35     240
M314HA E MR 300 160/160 H/A M0   6000 1)     185 EI30   35     249
m15ha m20ha 140x40 M15HA E MR 450 45/45 HH/A M0 6) 2700       83 EI30   35     316
M16HA E MR 450 70/70 HH/A M0   4300       108 EI30   35     320
M17HA E MR 450 95/95 HH/A M0   5600       133 EI30   35     326
M18HA E MR 450 120/120 HH/A M0   6000 1)     158 EI30   35     332
M19HA E MR 450 145/145 HH/A M0   6000 1)     183 EI30   35     344
M20HA E MR 450 160/160 HH/A M0   6000 1)     198 EI30   35     350
m329ha m334ha 140x40 M329HA E MR 300 45/45 H/A M45 6) 2700       70 EI30   35     223
M330HA E MR 300 70/70 H/A M45   4300       95 EI30   35     229
M331HA E MR 300 95/95 H/A M45   5600       120 EI30   35     237
M332HA E MR 300 120/120 H/A M45   6000 1)     145 EI30   35-40   11) 246
M333HA E MR 300 145/145 H/A M45   6000 1)     170 EI30   40     262
M334HA E MR 300 160/160 H/A M45   6000 1)     185 EI30   40     271
m35ha m40ha 140x40 M35HA E MR 450 45/45 HH/A M45 6) 2700       83 EI30   35-40   11) 338
M36HA E MR 450 70/70 HH/A M45   4300       108 EI30   40     342
M37HA E MR 450 95/95 HH/A M45   5600       133 EI30   40     348
M38HA E MR 450 120/120 HH/A M45   6000 1)     158 EI30   40     355
M39HA E MR 450 145/145 HH/A M45   6000 1)     183 EI30   40     367
M40HA E MR 450 160/160 HH/A M45   6000 1)     198 EI30   40     3
 m41ha m46ha 140x40 M41HA E MR 450 45/45 HH/AA M0 6) 3200       95 EI60   35-40   11) 348
M42HA E MR 450 70/70 HH/AA M0   4300       120 EI60   40     352
M43HA E MR 450 95/95 HH/AA M0   6300       145 EI60   44     358
M44HA E MR 450 120/120 HH/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     364
M45HA E MR 450 145/145 HH/AA M0   7000 1)     195 EI60   44     376
M46HA E MR 450 160/160 HH/AA M0   7000 1)     210 EI60   44     382
m53ha m58ha 140x40 M53HA E MR 450 45/45 HH/AA M45 6) 3200       95 EI60   44     370
M54HA E MR 450 70/70 HH/AA M45   4300       120 EI60   48     374
M55HA E MR 450 95/95 HH/AA M45   6300       145 EI60   48     380
M56HA E MR 450 120/120 HH/AA M45   7000 1)     170 EI60   48     387
M57HA E MR 450 145/145 HH/AA M45   7000 1)     195 EI60   48     398
M58HA E MR 450 160/160 HH/AA M45   7000 1)     210 EI60   48     405
m65ha m69ha 140x40 M65HA E MR 450 70/70 HH/AA M70   4300       120 EI60   48-52   11) 383
M66HA E MR 450 95/95 HH/AA M95   6300       145 EI60   52 53 2) 392
M67HA E MR 450 120/120 HH/AA M95   7000 1)     170 EI60   52 53 2) 399
M68HA E MR 450 145/145 HH/AA M95   7000 1)     195 EI60   52 53 2) 411
M69HA E MR 450 160/160 HH/AA M95   7000 1)     210 EI60   52 53 2) 417
m77ha m78ha 140x40 M77HA Z MR 450 120/70 HH/AA M90 8) 3200       170 EI60   52 53 2) 440
M78HA Z MR 450 145/95 HH/AA M90 8) 4300       195 EI60   56 57 2) 452
m79ha m80ha 140x40 M79HA D MR 450 70/70 HH/AA M140 9) 3200       min 205 EI60 53 60 61 2) 450
M80HA D MR 450 95/95 HH/AA M190 10) 4300       min 255 EI60 57 65     468
m81ha m82ha 140x40 M81HA D MR 450 70/70 HHH/AAA M140 9) 3300       min 230 EI90 61 65     603
M82HA D MR 450 95/95 HHH/AAA M190 10) 4400       min 280 EI90 61 65     626