Installationsväggar för vägghängd WC

Vid montage av vägghängda toaletter måste plats beredas för rördragning, fixtur samt vattencistern inne i innerväggen. Tillverkarna av vägghängda WC har ofta färdiga fixtursystem samt rekommenderade minsta fria mått inne i bakomvarande väggstomme för att klara montaget.

Finns inte dessa uppgifter har Knauf Danogips nedan visat standardlösningar för både enkel- och dubbelsidigt WC-montage som klarar det stora flertalet system på marknaden. Dessutom visas hur en utanpåliggande installationsvägg bör utföras ur fuktsäkerhetssynpunkt.

 

installation vagghangd toa