Brandklassad inspektionslucka EI30

Luckan är klassad av SITAC enligt BBR i brandteknisk klass EI30. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn och mejsellås. EI30 luckan är isolerad med 40 mm isolering. Luckan monteras med monteringsbleck på samma enkla sätt som standardluckan. Vid format från 500x500 mm och uppåt monteras luckan med skruvbleck. Typgodkännandebevis nr 1239/95.

 inspektionslucka ei30

  

inspektionslucka ei30 oversikt