Brandklassad inspektionslucka EI60

Luckan är klassad av SITAC enligt BBR i brandteknisk klass EI60. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn och mejsellås. EI60 luckan är isolerad med 50 mm isolering. Luckan monteras med monteringsbleck på samma enkla sätt som standardluckan. Vid format från 500x500 mm och uppåt monteras luckan med skruvbleck. Typgodkännandebevis nr 1240/95.

 inspektionslucka ei60

 

inspektionslucka ei60 oversikt