Invändig puts

Knauf Danogips kan erbjuda ett brett sortiment av såväl maskin- som handgipsputser till invändiga väggar och tak.

Perfekt underlag

Gipsputs fungerar utmärkt som underlag för målning,tapetsering, kakelsättning mm. Väljer man att måla ytan eller behålla gipsputsens naturliga färg kan ytstrukturenvarieras i det oändliga. Gipsputs appliceras lätt på deflesta underlag exempelvis KC-puts, lättbetong, tegel,leca, sten, trä eller betong. Manuellt eller maskinellt.

En del av inredningen

Man kan blankputsa gipsputs till en blank, matt, rå, vit yta,som inte ens behöver målas. Man kan också skapa spännandeytstrukturer i putsen, randa, ruta eller skapa mönstersom passar var och en. Arkitekten får full frihet.

Allt i ett lager

Gipsputs kan appliceras i en tjocklek från 5 till 50 mm iett och samma moment.


Tål tuffa tag

Gipsputs har hög ythållfasthet. Passar perfekt inte barai bostäder utan än mer i utsatta miljöer som trapphus,skolor och sjukhus.


Segstark

Gipsputsens minimala krympning och porositet gör attden inte spricker när man spikar eller skruvar i den.

Tål värme, ger värme

Alla Knauf Danogips putsprodukter är obrännbara. Gipsputshar bra värmeisoleringsförmåga tack vare den luftfylldaporstrukturen. Bidrar både till komfort och ekonomi.

Klimatreglerare

Knauf Danogips Gipsputs bidrar till en bra inomhusmiljö då den kan uppta och avge luftens fuktighet – detta skapar en naturlig reglering av ett rums luftfuktighet. Gipsputsen har genom sin struktur förmågan att ta tillsig fukt när luftfuktigheten i lokalen är hög och lämna tillbaka den när fuktigheten är låg.