Knauf Danogips gipsputser uppfyller brandkraven för att användas som brandtätning

Knauf Danogips gipsputser uppfyller brandkraven för att användas som brandtätning av kanalgenomföringar och rörgenomföringar i betongbjälklag Knauf Danogips samtliga gipsputser är oorganiska och klassificerade som obrännbara enligt Euroklass A1 (BBR 5:221). Den danska statliga provningsanstalten Dantest har visat i jämförande prov mellan gipsputs och gipsskivor att putsen är minst lika bra som brandskydd (Dantest sagnr.4560). Statens Provningsanstalt har granskat provet (som är giltigt även i Sverige) med följande bedömning: Gipsputs MP75 med tjocklek 25mm monterad enligt ritningsbilagan i den danska rapporten kan ersätta

2x12,5mm normalgipsskivor (Classic Board) med förskjutna skarvar utan att brandskyddet försämras. 

Utdrag ur SVENSK STANDARD SS-EN 13279- 1:2005

5 Kraven

5.1 Kraven är kopplade till slutliga användarbetingelser

5.1.1 Reaktion vid brandpåverkan


Gipsbindemedel och gipsbruk klassificeras i klass A1 (inget bidrag till brand) utan provning när de innehåller mindre än 1% i vikt eller volym (vilket som är högst) av organiskt material.

Om produkten innehåller 1% eller mer i vikt eller volym av organiskt material, skall de testas och klassificeras enligt EN 13501-1.

Om Bestämning av organiskt material är i volym, den metod för bestämning av icke- packade bulktäthet anges i ISO 3049 skall användas.

 

5.1.2 Brandmotstånd


OBS! Brandmotstånd är en egenskap som är beroende av sammansatta system och inte av produkten i sig. Vid slutliga användningsbetingelser av, gips och gipsbaserade putser ges specifika nivåer av brandsäkerhet. Om det är relevant, skall de testas och klassificeras enligt EN 13501-2.

Gipsputs till brandtätning - PDF (18,3 kb)