Tunnputs

Vår Multifinish är en smidig tunnputs för spackling/finputsning som används till alla invändiga putsbara underlag i väggar och tak oavsett om det gäller bostäder, kontor, skolor, hotell eller sjukhus. Putsen läggs på i två lager och med en genomsnittlig tjocklek på 1 till 2 mm