SmartMount

Snabbare, tätare och utan en enda skruv
Med vårt nya SmartMount montagesystem introducerar vi nu en innovativ metod som löser många av de utmaningar som traditionella montagemetoder för med sig.

Montagetiden förkortas, klimatskalet ger ett beständigt och säkert skydd, samtidigt som tekniken i sig skapar en arbetsmiljö som många vinner på. Dessa egenskaper skapar bättre förutsättningar för både dagens och framtidens byggande – förutsättningar som naturligtvis leder till avsevärda kostnadsbesparingar.                         

SmartMount är ett väldokumenterat och miljöriktigt montagesystem. Det höjer kvaliteten i byggandet och stödjer samtidigt byggindustrins ansträngningar att kombinera god ekonomi med god ergonomi.

Vi på Knauf Danogips står för systemlösningar och helhetstänk, och detta gäller även med SmartMount. Genom våra systemlösningar minimeras risken för överförbrukning, samtidigt som byggkostnaden hålls nere och produktiviteten förbättras.

smartmount 1