Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fuktskador och mögel upptäcks i allt fler villor och flerbostadshus med enstegstätade putsade fasader. Dålig lukt, sprickbildningar i fasaden och förhöjda fuktvärden i väggarna vittnar om att huset inte mår bra.

Så många som 50 000 hus i Sverige kan ha byggts med enstegstätade putsade fasader. Vartannat hus kan ha så stora fuktproblem att fasaderna måste renoveras. Det visar uppskattningar som gjorts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Många av de fuktskadade husen är byggda på 1990-talet eller senare.

Fuktproblemen kan ha uppkommit redan i samband med att husen byggdes. Skadorna orsakas också av regnvatten som tränger in i sprickor på fasaden och vid infästningar av exempelvis fönster, dörrar och balkonger.

system yttervaegg kritiska punkter

Kritiska punkter på en fasad

Det är viktigt att anslutningsdetaljer på en fasad utförs på ett säkert sätt. Svaga punkter i en yttervägg är t ex infästningar runt dörrar, markiser och fönsterbleck. I Aquapanel Outdoor ventilerade fasadsystem finns väl beprövade metoder hur anslutningsdetaljer ska monteras för att säkra en tät fasad.

 

Med Knauf Danogips tvåstegstätade fasadsystem Aquapanel Outdoor får du en ventilerad putsad fasad. Luftspalten mellan vindskyddsskivan och Aquapanelen ventilerar ut den eventuella fukt som tar sig in bakom fasadskivan. Luftningen gör att väggen andas på ett naturligt sätt.

 

system yttervaegg enstegs tvaostegstaetning

Enstegstätning

Tvåstegstätning

Principskissen visar hur fasadsystemet Aquapanel Outdoor fungerar. I första hand är luftspaltens huvudsyfte att tryckutjämna och i andra hand att torka ut eventuell fukt.