Aquapanel Outdoor monterad på träläkt

Aquapanel Outdoor monterat på enkel eller dubbel träläkt ger en prisvärd konstruktion som uppfyller samtliga krav. Knauf Danogips accepterar användning av träläkt bakom Aquapanelskivan upp till två våningar i P-märkningssystemet, luftväxlingen i denna typ av luftspalt är så effektiv att den snabbt torkar ut eventuell fukt.

s40

Aquapanel Outdoor monterad på enkel träläkt.

s64

Aquapanel Outdoor monterad på dubbel träläkt.