Bärande ytterväggar

Knauf Danogips fasadsystem kan användas som ett självständigt bärande byggsystem i upp till 2-3 våningar eller i kombination med andra bärande stomsystem. Beroende på byggnadens utformning och aktuella laster kan det eventuellt vara nödvändigt att komplettera med konstruktionsstål eller likvärdigt. Dimensioneringen av tunnplåtsprofilerna sker i samarbete mellan konstruktör och Knauf Danogips.

  • Flexibelt byggsystem
  • Hög isoleringsförmåga 
  • Obruten ångspärr
  • Installationsvänligt

 

yttervagg barande princip