Påsalningsväggar

Påsalningsväggar monteras utanpå nya eller befintliga bärande konstruktioner, ofta i samband med utvändig värme- och ljudisolering. Dimensioneras vanligtvis endast för vindlaster.

  • Flexibelt byggsystem
  • Hög isoleringsförmåga 
  • Obruten ångspärr
  • Installationsvänligt

Till påsalningsväggar används förstärkningsreglar FR, C-Balk, ytterväggsreglar RY och eventuellt träreglar. Dimensionen anpassas efter önskad isoleringstjocklek.

För dimensionering av profiler och byggvinklar hänvisas till Knauf Danogips. Rådgivande ingenjör/konstruktör ansvarar för dimensionering av infästning till befintlig konstruktion.

 

yttervagg pasalningsvaggar princip