Utfackningsväggar

Utfackningsväggar i stål kan förekomma i alla typer av byggnader i kombination med olika stomkonstruktioner. Denna typ av väggar fästs in mellan överliggande och underliggande bjälklag samt dimensioneras för vindlast och eventuellt för tungt fasadmaterial.

  • Flexibelt byggsystem
  • Hög isoleringsförmåga 
  • Obruten ångspärr
  • Installationsvänligt
yttervagg utfackningsvaggar princip