Vindskyddssystem

Knauf Danogips har flera olika lösningar för utvändigt vindskydd.  I första hand rekommenderar vi den helt oorganiska Weatherboard 2.0 där kartongen ersatts med syntetfiberväv. I andra hand kan den kartongklädda Clima Board användas. Här har framsideskartongen behandlats med en extra vattenavvisande vaxning. Båda skivorna har betydligt bättre väderskydd än de äldre kartongklädda utegipsskivorna. 

Föreligger mycket höga krav på vindskyddsskivans fuktmotstånd t ex om väderexponeringen blir mycket långvarig eller om skivan förväntas utsättas för fukt, även efter fasad monterats, bör den cementbaserade Aquapanel Outdoor väljas. Även vid glas- och plåtklädda fasader där vindsskyddsskivan kommer att exponeras för höga temperaturer rekommenderas Aquapanel Outdoor.

 

yttervagg vindskyddssystem exempel