Byggfysik

Kan jag använda gipsskivor i ouppvärmda utrymmen?

Om utrymmet är torrt/ventilerat kan gipsskivor användas i ouppvärmda utrymmen. Men om luftfuktigheten kan bli så hög att gipsskivor på grund av längdändring formförändras och vid senare uttorkning inte återgår till plant tillstånd rekommenderas istället den cementbaserad skivan Aquapanel Indoor. Max relativ luftfuktighet för gipsskivor med hänsyn till formförändringar är 80%.

 

Vad är skillnaden mellan Rw och R´w?

Rw är vägt reduktionstal för luftljudsisolering som erhålls vid laboratoriemätning. R´w, med primtecknet (′) är däremot ett vägt reduktionstal i byggnad och den luftljudsisolering som kan förväntas i byggnaden. R´w kallas fältreduktionstal och bestäms förutom av ljudtransmissionen via skiljekonstruktionen även av ljudtransmission via flankerande byggnadsdelar, installationer, springor etc. Ljudbestämmelser anger ett krav på R´w, det vill säga vad konstruktionen ska klara i färdig byggnad. Knauf Danogips konstruktioner och system är klassificerade enligt ljudbestämmelsernas R´w. För att uppfylla R´w värdet ska flankerande/anslutande konstruktioner uppfylla minst samma luftljudisoleringsvärde som den aktuella skiljekonstruktionen och anslutningar och montage ska utföras enligt Knauf Danogips anvisningar och detaljritningar.

 

I ljudbestämmelser för exempelvis kontorslokaler finns ofta två stycken värden. Vilket värde gäller?

I Svensk standard SS 25268:2007 och för t.ex. luftljudsisolering för kontorslokaler redovisas ibland 2 st värden, se tabell nedan.
TABELL
Det första värdet gäller från annat utrymme till redovisade/nämnda utrymmen. Förslagsvis från ett annat utrymme som kan vara t.ex. kontor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en kontorsvägg i ljudklass B är kravet R´w = 35 dB . Det andra värdet, efter snedstreck (/), gäller från korridor. T.ex. från korridor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en korridorsvägg mot kontor i ljudklass B är kravet R´w = 30 dB.

 

Vad menas med blyekvivalens?

Blyekvivalens är den blytjocklek som tjockleken hos ett visst material motsvarar, med avseende på den strålningsdämpning som erhålls vid en viss nominell rörspänning.
Exempel Om 1 skivlag av Knauf Safeboard med skivtjocklek 12,5 mm har blyekvivalens 0,70 innebär detta att 1 skivlag av Knauf Safeboard vid aktuell nominell rörspänning motsvarar 0,70 mm bly.

Kan jag använda gipsskivor i ouppvärmda utrymmen?

Om utrymmet är torrt/ventilerat kan gipsskivor användas i ouppvärmda utrymmen. Men om luftfuktigheten kan bli så hög att gipsskivor på grund av längdändring formförändras och vid senare uttorkning inte återgår till plant tillstånd rekommenderas istället den cementbaserad skivan Aquapanel Indoor.
Max relativ luftfuktighet för gipsskivor med hänsyn till formförändringar är 80%.

Vad är skillnaden mellan Rw och R´w?

Rw är vägt reduktionstal för luftljudsisolering som erhålls vid laboratoriemätning.
R´w, med primtecknet (′) är däremot ett vägt reduktionstal i byggnad och den luftljudsisolering som kan förväntas i byggnaden.
R´w kallas fältreduktionstal och bestäms förutom av ljudtransmissionen via skiljekonstruktionen även av ljudtransmission via flankerande byggnadsdelar, installationer, springor etc.
Ljudbestämmelser anger ett krav på R´w, det vill säga vad konstruktionen ska klara i färdig byggnad.
Knauf Danogips konstruktioner och system är klassificerade enligt ljudbestämmelsernas R´w.
För att uppfylla R´w värdet ska flankerande/anslutande konstruktioner uppfylla minst samma luftljudisoleringsvärde som den aktuella skiljekonstruktionen och anslutningar och montage ska utföras enligt Knauf Danogips anvisningar och detaljritningar.

I ljudbestämmelser för exempelvis kontorslokaler finns ofta två stycken värden. Vilket värde gäller?

I Svensk standard SS 25268:2007 och för t.ex. luftljudsisolering för kontorslokaler redovisas ibland 2 st värden, se tabell nedan.
TABELL
Det första värdet gäller från annat utrymme till redovisade/nämnda utrymmen. Förslagsvis från ett annat utrymme som kan vara t.ex. kontor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en kontorsvägg i ljudklass B är kravet R´w = 35 dB .
Det andra värdet, efter snedstreck (/), gäller från korridor. T.ex. från korridor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en korridorsvägg mot kontor i ljudklass B är kravet R´w = 30 dB.

Vad menas med blyekvivalens?

Blyekvivalens är den blytjocklek som tjockleken hos ett visst material motsvarar, med avseende på den strålningsdämpning som erhålls vid en viss nominell rörspänning.
Exempel
Om 1 skivlag av Knauf Safeboard med skivtjocklek 12,5 mm har blyekvivalens 0,70 innebär detta att 1 skivlag av Knauf Safeboard vid aktuell nominell rörspänning motsvarar 0,70 mm bly.

end faq

 

miljo ahus