Kan man använda Aquapanel Floor Tile Underlay i våtrum?

Ja, Aquapanel Floor Tile Underlay är en 100% fuktbeständig skiva likt övriga skivor i Aquapanel sortimentet och är därför mycket lämplig att använda i fuktiga miljöer.

Vid förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag som ska förses med keramiskt ytskikt ska dock inte 6,5 mm Aquapanel Floor Tile Underlay användas utan då rekommenderas istället 12, 5 mm Aquapanel Indoor. Se även gällande branschregler för våtrum.