System Brandskydd

Kan Knauf Danogips leverera brandtätningsmassa?

För anslutningar runt brandavskiljande skivkonstruktioner som ska vara täta mot rökgaser används Knauf Danogips Akustisk tätmassa om inget annat anges. Vid användande av montagemetod Knauf Danogips Limsystem kan Knauf Danogips Montagelim Stål & Trä användas som tätning istället för Knauf Danogips Akustisk tätmassa. Brandtätningsmassa som expanderar vid brand har inte Knauf Danogips i sitt produktsortiment.

 end faq

 
 

 

faq brandskydd