System Golv

Kan jag lägga golvgips direkt på reglar/bjälkar?

Nej, golvgips ska inte läggas direkt på reglar/bjälkar. Golvgipsskivorna ska ha fullt underbyggda underlag som t.ex. spånskiva, tryckfast isolering, platonmatta eller trapetsprofilerad plåt. Knauf Danogips alternativa produkt är istället system GIFAfloor Flex. GIFAfloor Flex med fibergipsskivor FHB, med en skivtjocklek från 25 mm och uppåt, kan läggas fribärande på alla typer av bärande stommar som t.ex. träbjälklar och stålbalkar. Systemet medför hög styrka och lastbärighet och med golvskivor som är formstabila, vilket medför utmärkt underlag för t.ex. klinker.

 

Vad har ni för alternativ för spånskiva som bärande golvskiva?

Knauf Danogips lösning är system GIFAfloor Flex. GIFAfloor Flex med fibergipsskivor FHB med en skivtjocklek från 25 mm och uppåt kan läggas fribärande på alla typer av bärande stommar som t.ex. träbjälklar och stålbalkar. Systemet medför hög styrka och lastbärighet och med golvskivor som är formstabila, vilket medför utmärkt underlag för t.ex. klinker.

 

Vilket lim ska användas till golvgipsskiva?

I vårt produktsortiment har vi Knauf Danogips Golvlim för montage av golvgipsskivor. Golvgipsskivorna ska hellimmas på hela underlagets yta och limåtgång är ca 0,4 l/m2 skivlag.

 

Ska jag limma eller skruva golvgipsen?

Vid tunna golvbeläggningar t.ex. linoleum och plastmatta bör skruvning av översta laget gipsskivor undvikas och limning av skivorna rekommenderas istället. Beroende på underlag läggs golvgipsskivan i 1 skivlag eller som flytande undergolv i 2 skivlag. Vid flytande golv limmas de två skivlagen ihop. För övriga konstruktionsfall kan antingen skruvning eller limning utföras. Tänk på att vid limning av golvgipsskivorna finns skruvning som tillfällig sammanbindingsmetod medan limmet torkar/härdar. Skruv som används för detta ändamål ska tas bort när limmet torkat.

Se ytterligare information och monteringsanvisningar för olika underlag i följande länk http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_floors/index.html

 

Kan jag använda 6mm gips som golvskiva?

Renoveringsgipsskiva Reno Board (tjocklek 6,5 mm) är inte avsedd att användas som golvskiva då den inte har lika bra tryckhållfasthetsegenskaper som golvskivor. Istället rekommenderas någon av våra golvskivor Step Board, Aquapanel Floor / Floor MF eller GIFAfloor Flex. Dock kan renoveringsgipsskiva Reno Board användas för mindre ytor i privata bostäder, som inte har krav på tätskikt och där det inte förekommer några större belastningar på golvet, om beställare och utförare är överens om detta. Knauf Danogips rekommendation är i så fall att underlaget är absolut plant och jämnt och att lämplig golvbeläggning väljs för aktuell tryckbelastning och konstruktion t.ex. klinkerplattor i mindre storlek och med tillräcklig tjocklek eller trägolv med tillräcklig tjocklek.

Kan man använda Aquapanel Floor Tile Underlay i våtrum?

Ja, Aquapanel Floor Tile Underlay är en 100% fuktbeständig skiva likt övriga skivor i Aquapanel sortimentet och är därför mycket lämplig att använda i fuktiga miljöer.

Vid förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag som ska förses med keramiskt ytskikt ska dock inte 6,5 mm Aquapanel Floor Tile Underlay användas utan då rekommenderas istället 12, 5 mm Aquapanel Indoor. Se även gällande branschregler för våtrum.

 

end faq