System Innertak

Vilken skruv ska jag använda till Secura Board (brandskyddsskiva)?

Använd Knauf Danogips skruv Base, Base+ eller Base W. Det är en skruv som är speciellt framtagen för våra standardgipsskivor men som även fungerar utmärkt till brandskyddsskiva Secura Board. Skruven har dubbelskalle som ökar trycket på skivan samt förhindrar att skivans kartong rivs sönder. Skruv Base används för montering mot stålprofil upp till max 1 mm godstjocklek. Skruv Base+ används för montering mot stålprofil upp till max 2,5 mm godstjocklek. Skruv Base W används för montering mot träregel.

 

Vilken skiva ska monteras ytterst vid flera olika typer av skivor?

En enkel tumregel är att placera den skiva med högst kvalitet gällande önskade egenskaper ytterst mot rummet.
Exempel Innertak med brandkrav och konstruktion med skivor av Normalgipsskiva Classic Board och Brandgipsskiva Secura Board. Placera Secura Board som yttre skivlag (mot rummet) då brandgipsskiva Secura Board har högre brandtekniska egenskaper än normalgipsskiva Classic Board.

 

Kan ett innertak monteras utan förankring i ovanförliggande tak/bjälkslag?

När det inte finns möjlighet att förankra undertakskonstruktionen i det ovanliggande bjälklaget och när man på ett enkelt och rationellt sätt vill skapa plats för installationer är vårt fribärande undertak alternativet. Undertaket byggs upp med antingen Multireglar (MR) eller med Förstärkningsreglar (FR) beroende på vilken spännvidd som undertaket skall klara.

 

Vilken skiva ska vi använda för innertak med mycket höga krav på ytsläthet?

Knauf Danogips Surface Board. Det är en skiva som har samtliga kanter försänkta vilket skapar mycket goda förutsättningar för ett gott målningsresultat. Vid förhöjda krav på ytsläthet för innertak (AMA Hus 08 QT4) bör Knauf Danogips Surface Board användas. Fyra försänkta kanter med spackling och pappersremsa i samtliga skarvar minimerar risken för sprickor samt innebär ett mycket bra underlag för målning där skuggbildningar minimeras.

 

end faq

faq innertak