System Yta

Kan gipsputs användas i våtrum?

Knauf Danogips gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader och beläggningar i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV. I branschreglerna BBV 10:1 avsnitt 5:5 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts skall uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2005 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav". I standarden anges krav på bland annat start härdningstid,böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halten gipsbindemedel. I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf Danogips gipsputser i enlighet med den svenska standarden. TABELL Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast 50 resp 20 = Start härdningstid i minuter 2 = Tryckhållfasthet i N/mm2 Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

 

Finns det speciella kantutformningar för gipsskivor för olika ändamål?

Ja, det finns flera olika typer av kantutformningar. För sammanspackling av gipsskivor till en slät, obruten yta används gipsskivor med försänkta kanter. För innertak där en synlig skarv/fog önskas används gipsskiva med fasad kant. Golvskivor av gips har raka skurna kanter.

 

Kan gipsbruk/gipsputs användas utomhus?

Nej, gipsbruk/gipsputs ska inte användas utomhus då gipsbruk/gipsputs inte är frostbeständigt.

 

Hur tjockt ska gipsputs appliceras?

Det är möjligt att applicera Knauf Rotband i en tjocklek från 5-50 mm och MP 75 L, MP 75 och Goldband i en tjocklek från 8-50 mm. Detta gäller i ett och samma arbetsmoment, d.v.s. i ett lager. Den specifika maximala tjockleken är beroende av underlaget. Normalt appliceras gipsputsen med en tjocklek av ca 10 mm.

 

Vad är gipsspion?

Det är en metod för att registrera rörelser i sprickor och få veta om sprickbildningen är aktiv eller inte. Gipsbruk/gipsputs sätts över sprickan och vid rörelse spricker gipsen och då vet man att sprickan är aktiv.

 

Hur utför jag en böjd konstruktion med gipsputs?

Använd armeringsnät Stucanet S som är ett armeringsnät av metall med invävd kartong. Stucanet är ett flexibelt armeringsnät som kan böjas i alla riktningar. Stucanet monteras på stomme av glespanel eller reglar och passar lika bra vid nybyggnation som vid renovering. Putstjocklek är minimum 15 mm. Stucanet formas/bockas utan specialverktyg och bearbetas med normalt förekommande handverktyg (t.ex. plåtsax).

 

end faq