System Yttervägg

Hur tätar jag skarvar för vindskyddsskivor?

Alla skarvar ska vara täta.Skivskarvar som är placerade på reglar/kortlingar medför att skarven är tät. Vid montering ska skivorna monteras tätt intill varandra.  Där skarvar inte är underbyggda av reglar eller kortlingar monteras H-profil eller HH-profil.

Se ytterligare information i följande länk http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_ext_walls/vindskyddsskiva.html

 

Hur länge kan en vindskyddsskiva vara exponerad för väder och vind innan fasaden monteras?

Monterade vindskyddsskivor tål att exponeras för väder och vind under en begränsad tid. Normalt gäller upp till 3-6 månader för Clima Board och upp till 6-12 månader för Weather Board men kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och monteringsinstruktion för det specifika projektet. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid och i kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.

 

Ska diffusionsspärr användas i ytterväggskonstruktion i våtrum?

Generellt rekommenderar vi att diffusionsspärren tas bort och ersätts med ett diffusionsöppet membran om inte särskild fuktsäkerhetsprojektering kan påvisa något annat.

 

Kan jag limma tegel/kakel på Aquapanel Outdoor?

Det går bra att fästa tunn tegel eller klinker på Aquapanel Outdoor. Max vikt är 40 kg/m2 (inkl. fästmassa) och max storlek är 33 x 33 cm. Limma vid frostfria förhållanden och med flexibel fästmassa som är lämplig för underlag av cement och som rekommenderas enligt leverantör/tillverkare av fästmassan. Aquapanel Outdoor ska monteras likt Knauf Danogips anvisningar och med skarvarmering, se länk: http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_cement/outdoor/index.html

Därtill ska hela ytan armeras med armeringsnät A Armeringsnät som stryks in i armeringsbruk AO Grundputs Vit.

BILD

 

end faq 

 

faq yttervaegg