Filbibliotek

Här finns allt vårt nedladdningsbara material samlat enligt följande:

  • Sortimentslista 2016 - Hela vårt sortiment samlat i en och samma publikation.
  • BIM-objekt -Här finns våra väggar som ArchiCAD- och Revit-objekt att ladda ner via BIM-objects hemsida. Registrera dig och få omedelbar tillgång till ca 1400 modeller.
  • Broschyrer - Här ligger vårt broschyrmaterial och övrig dokumentation indelat efter byggsystem i pdf-format.
  • Byggvarudeklarationer - Här ligger byggvarudeklarationer för våra produkter i pdf-format.
  • Filmer -Här finns informations- och montagefilmer om våra olika system samlade.
  • Godkännanden - Här ligger olika typer av godkännanden.
  • KD Manual - Här hittar du online-versionen av Knauf Manual.
  • Prestandadeklarationer - Här ligger prestandadeklarationer för våra produkter i pdf-format.
  • Produktdatablad - Här ligger kompletta produktblad för våra produkter i pdf-format.
  • Säkerhetsdatablad - Här ligger säkerhetsdatablad för våra produkter i pdf-format.