www_thumb_branskydd_m_Fireboard.jpg Brandskydd med Knauf Fireboard
Effektiv brandskyddsinklädnad med Knauf Fireboard.
Download
Size: 5.29 MB
GIFAfloor
Den torra läggningsmetoden för GIFAfloor ger flera fördelar jämfört med andra system innehållande vatten. Ingen extra fukt tillföres lokalen under byggnadsprocessen. Detta är den viktigaste fördelen – GIFAfloor behöver ingen torktid alls. Beroende på projekt kan således byggtiden kortas med flera veckor och stora kostnadsreduktioner uppnås.
Download
Size: 1.13 MB
Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems
GIFAfloor Flex kan läggas fribärande med ett centrumavstånd på upp till 600 mm på valfri bärande stomme. Det kan vara golvbjälkar eller andra bärande system. Läggning på bärande stomme medför en låg bygghöjd. Dessutom innebär uppbyggnaden med fibergips att du får hög styrka och lastbärighet. Hög densitet borgar för goda ljudegenskaper.Godkänd i våtrum enligt BKR/GVK.
GIFAfloor Step används för uppbyggnad av golvytor i en eller flera nivåer. Det kan gälla exempelvis golv till läktare, podier eller scener. Golvskivornas styrka gör att t ex stolar kan skruvas direkt i installationsgolvet. Under golvytan finns det utrymme för installationer.(OBS! Broschyren är på engelska.)
Download
Size: 1.76 MB
Knauf Integral GIFAfloor Sheet-panelled access floors
GIFAfloor Hide används när du har behov av installationsutrymme under golvytan men där åtkomst via valda luckor eller golvplattor är tillräckligt. Du får en sammanhängande golvbeläggning över hela golvytan och placerar endast inspektionsluckor eller lyftbara golvplattor där det verkligen behövs. (OBS! Broschyren är på engelska.)
Download
Size: 3.12 MB
Knauf Safeboard - Strålskyddsskiva
Ett strålande skydd mot strålning utan bly.
Download
Size: 0.36 MB
Proffsmaskiner till pumpbara puts- och golvavjämningsmassor
Modell: G 5, RITMO, N 2, HM 2006, HM 106
Download
Size: 1.54 MB
Putsat och klart!
Med Knauf Danogips Gipsputs på väggar och tak. Enkelt, snabbt och vackert.
Download
Size: 4.08 MB
Så putsar du med Knauf Danogips Gipsputs
Steg-för-steg för perfekt putsning inomhus
Download
Size: 3.63 MB
Underhåll av Knauf Danogips gipsputs
Download
Size: 0.03 MB
Yrkesmässig behandling av gipsskivor 2015
Syftet med denna skrift är att föra ut information om vilka konstruktioner och ytbehandlingar som är lämpliga att föreskriva, vilket resultat som kan förväntas, samt hur ytbehandlinge ska utföras.
En förutsättning för att uppnå föreskriven yta är att följa de rekommendationer och materialangivelser som anges i denna skrift. Du hittar YBG:s skrift här
f2eec0e082960a216e7f74ee776ca299_infoblad_AP_Floor_Tile_Underlay.jpg

Renovera inomhus med minimal bygghöjd och maximal stabilitet — AQUAPANEL® Floor Tile Underlay

Download
Size: 1.97 MB
e84fcf8400456b320f4f54ec15881977_Montageanvisning_AP_framsida.jpg

Montageanvisning Knauf AP Akustikprofil

Montageanvisning för ljudisolerande profil i undertak och på vägg

Download
Size: 1.55 MB
CD2_12s_SE.jpg

CD2 Montageanvisning

Undertakssystem

Download
Size: 1.64 MB
Knauf_Light-Board_4s_folder_226x320.jpg

Knauf Light Board

Lättviktsskiva som underlättar transportering, montering och hantering. Helt enkelt ett lätt val!

Download
Size: 3.05 MB
Nya_Aquapanel_Indoor_Flyer_Cover.jpg

Lättare. Enklare. Snabbare.
Nya Aquapanel Indoor cementbaserad skiva för våtrumsväggar (4 sidor)

Download
Size: 2.24 MB
Nya_Aquapanel_Indoor_20sid_Cover.jpg

Lättare. Enklare. Snabbare.
Nya Aquapanel Indoor cementbaserad skiva för våtrumsväggar (20 sidor)

Download
Size: 2.79 MB
Nail-It-System_folder_thumb.jpg

Spik istället för skruv?

Presentation av Nail It System och dess fördelar samt ingående komponenter.

Download
Size: 1.19 MB
Montage_Stlprofiler_yttervggar_SE_2015-03_high-1.jpg

Montage Ytterväggar

Montageanvisning för ytterväggsprofiler.

Download
Size: 2.31 MB
4227893f4043ff2aa3dbd0d984767e5d_aquapanel_fasadrenovering.jpg

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem
Med Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts får du en tvåstegstätad ventilerad putsad fasad.
Luftspalten mellan vindskydd och Aquapanel Outdoor fungerar i första hand för att tryckutjämna och i andra hand för att torka ut eventuell fukt.

OBS! Ventilerad fasadläkt, VFL, är uppdaterad från aluzinkbehandlad till plastisolbelagd yta. Detta för att motstå alkaliteten i cementbaserade skivor. Bilder och foto på hemsidan och i broschyrer är inte uppdaterade.

Download
Size: 1.09 MB