GIFAfloor
Den torra läggningsmetoden för GIFAfloor ger flera fördelar jämfört med andra system innehållande vatten. Ingen extra fukt tillföres lokalen under byggnadsprocessen. Detta är den viktigaste fördelen – GIFAfloor behöver ingen torktid alls. Beroende på projekt kan således byggtiden kortas med flera veckor och stora kostnadsreduktioner uppnås.
Download
Size: 1.13 MB
Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems
GIFAfloor Flex kan läggas fribärande med ett centrumavstånd på upp till 600 mm på valfri bärande stomme. Det kan vara golvbjälkar eller andra bärande system. Läggning på bärande stomme medför en låg bygghöjd. Dessutom innebär uppbyggnaden med fibergips att du får hög styrka och lastbärighet. Hög densitet borgar för goda ljudegenskaper.Godkänd i våtrum enligt BKR/GVK.
GIFAfloor Step används för uppbyggnad av golvytor i en eller flera nivåer. Det kan gälla exempelvis golv till läktare, podier eller scener. Golvskivornas styrka gör att t ex stolar kan skruvas direkt i installationsgolvet. Under golvytan finns det utrymme för installationer.(OBS! Broschyren är på engelska.)
Download
Size: 1.76 MB
Knauf Integral GIFAfloor Sheet-panelled access floors
GIFAfloor Hide används när du har behov av installationsutrymme under golvytan men där åtkomst via valda luckor eller golvplattor är tillräckligt. Du får en sammanhängande golvbeläggning över hela golvytan och placerar endast inspektionsluckor eller lyftbara golvplattor där det verkligen behövs. (OBS! Broschyren är på engelska.)
Download
Size: 3.12 MB
Proffsmaskiner till pumpbara puts- och golvavjämningsmassor
Modell: G 5, RITMO, N 2, HM 2006, HM 106
Download
Size: 1.54 MB
f2eec0e082960a216e7f74ee776ca299_infoblad_AP_Floor_Tile_Underlay.jpg

Renovera inomhus med minimal bygghöjd och maximal stabilitet — AQUAPANEL® Floor Tile Underlay

Download
Size: 1.97 MB
skivguide_2016.jpg

Skivguide — 2016
Lättare att välja rätt byggskiva till rätt ändamål.

Download
Size: 4.00 MB
sortiment_2016.jpg

Sortimentslista — 2016

 

Download
Size: 5.39 MB

Gipsputs – Produktkatalog
Produktkatalog över putser, handverktyg, golvspackelmassor samt maskiner.

Download
Size: 0.96 MB