Proffsmaskiner till pumpbara puts- och golvavjämningsmassor
Modell: G 5, RITMO, N 2, HM 2006, HM 106
Download
Size: 1.54 MB
Putsat och klart!
Med Knauf Danogips Gipsputs på väggar och tak. Enkelt, snabbt och vackert.
Download
Size: 4.08 MB
Så putsar du med Knauf Danogips Gipsputs
Steg-för-steg för perfekt putsning inomhus
Download
Size: 3.63 MB
Underhåll av Knauf Danogips gipsputs
Download
Size: 0.03 MB
Yrkesmässig behandling av gipsskivor 2015
Syftet med denna skrift är att föra ut information om vilka konstruktioner och ytbehandlingar som är lämpliga att föreskriva, vilket resultat som kan förväntas, samt hur ytbehandlinge ska utföras.
En förutsättning för att uppnå föreskriven yta är att följa de rekommendationer och materialangivelser som anges i denna skrift. Du hittar YBG:s skrift här
4227893f4043ff2aa3dbd0d984767e5d_aquapanel_fasadrenovering.jpg

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem
Med Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts får du en tvåstegstätad ventilerad putsad fasad.
Luftspalten mellan vindskydd och Aquapanel Outdoor fungerar i första hand för att tryckutjämna och i andra hand för att torka ut eventuell fukt.

OBS! Ventilerad fasadläkt, VFL, är uppdaterad från aluzinkbehandlad till plastisolbelagd yta. Detta för att motstå alkaliteten i cementbaserade skivor. Bilder och foto på hemsidan och i broschyrer är inte uppdaterade.

Download
Size: 1.09 MB
skivguide_2016.jpg

Skivguide — 2016
Lättare att välja rätt byggskiva till rätt ändamål.

Download
Size: 4.00 MB
sortiment_2016.jpg

Sortimentslista — 2016

 

Download
Size: 5.39 MB

Underhåll av Knauf Danogips dekorationsputs/ytputs

Download
Size: 0.02 MB

Gipsputs – Produktkatalog
Produktkatalog över putser, handverktyg, golvspackelmassor samt maskiner.

Download
Size: 0.96 MB