Nail-It-System_folder_thumb.jpg

Spik istället för skruv?

Presentation av Nail It System och dess fördelar samt ingående komponenter.

Download
Size: 1.19 MB
Montage_Stlprofiler_yttervggar_SE_2015-03_high-1.jpg

Montage Ytterväggar

Montageanvisning för ytterväggsprofiler.

Download
Size: 2.31 MB
4227893f4043ff2aa3dbd0d984767e5d_aquapanel_fasadrenovering.jpg

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem
Med Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts får du en tvåstegstätad ventilerad putsad fasad.
Luftspalten mellan vindskydd och Aquapanel Outdoor fungerar i första hand för att tryckutjämna och i andra hand för att torka ut eventuell fukt.

OBS! Ventilerad fasadläkt, VFL, är uppdaterad från aluzinkbehandlad till plastisolbelagd yta. Detta för att motstå alkaliteten i cementbaserade skivor. Bilder och foto på hemsidan och i broschyrer är inte uppdaterade.

Download
Size: 1.09 MB
Knauf_montageanv_W_tape_4s_print.jpg

Säker montering med Knauf W tape —
Försegling av vindskyddsskivor

I montageanvisningen kan du läsa om hur du med hjälp av Knauf W tape kan på ett säkert sätt täta och försegla skarvar, anslutningar och genomföringar i vindskydd.

 

Download
Size: 1.62 MB
3eadce41526544626586ba0abc177523_montageanvisning_pmaerkt_fasadsystem.jpg

Montageanvisning Aquapanel Outdoor monterad på enkel träläkt

Denna montageanvisning beskriver i steg montaget av
ett P-märkt ventilerat och putsat fasadsystem på enkel träläkt. Samtliga detaljlösningar och komponenter är testade och verifierade på SP i Borås ”för att få maximal trygghet och en lösning som håller för lång framtid”.

Download
Size: 4.76 MB
ac760290fe3698f3f893b69e14aec681_montageanvisning_pmaerkt_fasadsystem.jpg

Montageanvisning Aquapanel Outdoor på dubbel träläkt

Denna montageanvisning beskriver i steg montaget av
ett P-märkt ventilerat och putsat fasadsystem på dubbel träläkt. Samtliga
detaljlösningar och komponenter är testade och verifierade
på SP i Borås ”för att få maximal trygghet och en
lösning som håller för lång framtid”.

Download
Size: 4.76 MB

Montageanvisning Aquapanel Outdoor monterad på VFL (Ventilerad Fasadläkt)

Denna montageanvisning beskriver i steg montaget av ett P-märkt ventilerat och putsat fasadsystem på Ventilerad fasadläkt (VFL). Samtliga detaljlösningar och komponenter är testade och verifierade på SP i Borås ”för att få maximal trygghet och en lösning som håller för lång framtid”.

Fördelen med Knauf Ventilerad Fasadläkt VFL är att den även fungerar som skydd mot brand, möss och insekter. Aquapanel Outdoor monterat på VFL ger en helt oorganisk konstruktion och kan således inte mögla eller brytas ned.

 

Download
Size: 13.42 MB
skivguide_2016.jpg

Skivguide — 2016
Lättare att välja rätt byggskiva till rätt ändamål.

Download
Size: 4.00 MB
sortiment_2016.jpg

Sortimentslista — 2016

 

Download
Size: 5.39 MB

Underhåll av Knauf Danogips dekorationsputs/ytputs

Download
Size: 0.02 MB
2e93e7b55b19fccf95ca0e8f038edd0b_smartmount_broschyr.jpg

SmartMount - Snabbare, tätare och utan en enda skruv

Med vårt nya SmartMount montagesystem introducerar vi nu en innovativ metod som löser många av de utmaningar som traditionella montagemetoder för med sig.

Montagetiden förkortas, klimatskalet ger ett beständigt och säkert skydd, samtidigt som tekniken i sig skapar en arbetsmiljö som många vinner på. Dessa egenskaper skapar bättre förutsättningar för både dagens och framtidens byggande – förutsättningar som naturligtvis leder till avsevärda kostnadsbesparingar.

SmartMount är ett väldokumenterat och miljöriktigt montagesystem. Det höjer kvaliteten i byggandet och stödjer samtidigt byggindustrins ansträngningar att kombinera god ekonomi med god ergonomi.

Vi på Knauf Danogips står för systemlösningar och helhetstänk, och detta gäller även med SmartMount. Genom våra systemlösningar minimeras risken för överförbrukning, samtidigt som byggkostnaden hålls nere och produktiviteten förbättras.

Download
Size: 0.80 MB