DROS - montagemetoder som minskar spill  

En av grundpelarna i Knauf Danogips Resursoptimeringssystem (DROS) är att minimera gipsspillet, främst genom lösningar i och kring dörröppningarna. Ovanför dörrhålet placeras måttanpassade dörröverstycken och sedan utgår man från dörröppningen vid skivmontaget så man får fullängdsbitar över i vägghörn vilka är utmärkta att använda på andra ställen.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Konstruktionsexempel på skivskarv i karmkant

Vid en dörröppning på 910 mm och användning av dörregel för två lag gips så monteras första lagret gips över dörr genom att en formatsågad 935 mm bred skiva skruvas i det monterade skarvplåten. Därefter monterar man andra lagret gips med ett dörröverstycke som är 910 mm bred med försänkta kanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörregel - för ett lag 12,5 mm byggskiva

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Dörregel - för två lag 12,5 mm byggskiva

montage dros 01

montage dros skivskarv karm 01

 

montage dros skivskarv karm 02

 

montage dros dorregel 70 1

 

montage dros dorregel 70 2