Montage av Classic Board/Secura Board

Se vidare under Montage/Hantering/Kartongklädda gipsskivor

 

Skruvning

Classic Board: Skruv typ Base 25/38/55/75 mm (1/2/3/4 skivlag)

Secura Board: Skruv typ Base 25/38/55 mm (1/2/3 skivlag)

Base finns även som bandad skruv.

 

Inklädnad av VKR-pelare med stomme

Inklädnad av pelare med fläns med stomme

Inklädnad av balkar med stomme

 

 

byggskiva classic board Classic Board - 12,5 mm normalgipsskiva

byggskiva secura board Secura Board - 15,5 mm brandskyddsskiva