Inklädnad av ingjutna balkar med synlig underfläns

Remsor av Fireboard bredd ≥50 mm med minimum
tjocklek motsvarande underflänsens tjocklek, fästs samtidigt som yttre skiva. Yttre Fireboard-skiva enligt dimensionering, fästs med skjutspik max s200 mm.

 

montage brandskydd fb ingjuten balk 02

 

 

 

 

 

montage brandskydd fb ingjuten balk 03

montage brandskydd fb ingjuten balk 01

montage brandskydd fb vkr u stomme 03