Inklädnad av balkar med stomme

(ska användas vid balklivhöjd över 600 mm)

Inklädnad med stomme av DFL, balkflänslist, kan användas till balkprofiler med en flänstjocklek som inte överstiger 24 mm. HA25/35, fästs i tak/bjälklag med infästning max s750 mm. Fireboard-skivor fästs med skruv (se tabell nedan) i HA25/35 max s200 mm.

En 150 mm bred skivbit av 25 mm Knauf Fireboard monteras bakom samtliga skivskarvar.

Slutligen spacklas samtliga skivskarvar och skruvskallar med Fireboard spackelmassa.

På utsatta ställen samt i utgående hörn som ska vara skarpa används hörnskydd HSK alternativt Corner Flex tejp. Bredspackling av skivorna rekommenderas när ytorna ska vara synliga, målade eller tapetserade.

montage brandskydd fb balk m stomme oever 600mm 03

montage brandskydd fb balk m stomme oever 600mm 01

montage brandskydd fb balk m stomme oever 600mm 02

montage brandskydd fb vkr m stomme 03