Spackling och ytbehandling av Fireboard

Samtliga skarvar samt över klammer/skruv ska spacklas med Knauf Fireboard spackelmassa. På utsatta ställen samt i utgående hörn som ska vara skarpa används hörnskydd HSK alternativt Corner Flex tejp. Bredspackling av skivorna rekommenderas när ytorna ska vara synliga, målade eller tapetserade.

montage brandskydd fb