Inklädnad av VKR-pelare med stomme

Vid Fireboard-inklädnad av en VKR-pelare (fyrkantrör) kan man använda PelarHörnList (PHL) som skjuts fast med bultpistol i pelaren med s1000 mm. För att förstärka skivskarven monteras en bit PHL. Denna bit behöver dock inte fästas in i VKR-pelaren utan fixeras med skruv genom Fireboard-skivan. Slutligen spacklas samtliga skivskarvar och skruvskallar med Fireboard spackelmassa.

På utsatta ställen samt i utgående hörn som ska vara skarpa används hörnskydd HSK alternativt Corner Flex tejp. Bredspackling av skivorna rekommenderas när ytorna ska vara synliga, målade eller tapetserade.

montage brandskydd fb vkr m stomme 02

montage brandskydd fb vkr m stomme 01

montage brandskydd fb vkr m stomme 03