ändra

Aquapanel Indoor

Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga vägg- och golvskiva för mycket tuffa våtrumsmiljöer. Skivan är helt oorganisk och kan sålunda icke ruttna eller brytas ner, är obrännbar och mycket enkel att bearbeta. Skivan har runda långkanter, raka kortkanter samt en bredd på 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm

Användningsområden

Aquapanel Indoor för våtrumsgolv är i första hand framtaget för träbjälklag. Tillsammans med lim och golvspånskiva uppfylls BKR/GVK:s branschregler för våtrum där kartongklädda golvskivor ej tillåts. Det finns även möjlighet att lägga Aquapanel Indoor i två skikt, vilket innebär att man främst arbetar med flytande golvmassa närmast golvbrunn. Vid golvbrunnen bygger man med ett enkelt skivlag Aquapanel Indoor och spacklar fallet mot golvbrunnen i det område där det egentliga behovet finns, närmast golvbrunnen. Man får en mindre fuktbelastande montagemetod. I de flesta fall behöver man dock komplementera med ett tunt lager flytspackel för att säkerställa rätt fallhöjd över hela golvytan. Vid ett skikt Aquapanel Indoor ska lim anpassat för uppstyvning av träbjälklag användas. 

Skivan kan även läggas på betongunderlag.

Hantering och lagring

Se Montage/Hantering/Cementbaserade skivor

Kapning och tillpassning

Skivorna kapas i första hand med vår ergonomiskt utformade gipskniv. Markera snitt och skär igenom framsidans glasfiberarmering (sida med text). I vissa fall kan man behöva skära skivan två gånger. Knäck sedan skivan mot en kant och skär baksidans glasfiberarmering en gång. Vid tillpassning med kniv ska man dock vara medveten om att knivblad måste bytas oftare jämfört med tillpassning av en gipsskiva.

Alternativt kan vanlig fogsvans användas.

Vid maskinell sågning används lågvarvig cirkelsåg med kopplad damsugare avsedd för sågning av cementskivor t ex Festool AXT 50LA med dammsugare CTL 22E. Till dammsugaren kan också kopplas sticksåg Festool PS 300IQ. Använd hårdmetall- eller diamantblad.

Montage

På spånskiva

På betong

Åtgångstal
Ytbehandling