På cellplast

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Cellplastisoleringen skall utgöra ett helt och plant underlag. Isoleringsskivornas tryckhållfasthet är avgörande för slutresultatet. Cellplast skall ha volymvikt min. 30 kg/m3 Tjocklek väljs efter behov, dock min. 20mm.

Golvkonstruktionen utförs med två gipsskivor. Det första laget på cellplasten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

Normalgipsskiva Classic Board+ Step Board

Normalgipsskivan läggs ut tvärs isoleringsskivorna med förskjutna kortkanter. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med normalgipsskivornas fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls ev försänkta kanter med gipsbruk eller spackel.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Step Board + Step Board 

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen. Limning utförs på samma sätt som för Step Board på normalgipsskiva, se ovan.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2