På Platonmatta

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Golvkonstruktionen utförs med dubbla golvskivor Step Board på Platonmatta.

Step Board+ Step Board

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter, så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen.

Knauf Danogips Golvlim påföres det första laget Step Board med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4l/m2