På spånskiva

Ett skivlag Step Board 

Vid tunnare beläggningar t ex linoleum och plastmatta bör skivorna limmas, se nedan. Vid tjockare beläggningar t ex parkettgolv ska skivorna limmas, se nedan, eller skruvas med skruv nr 18 s300 längs kanter. Kortkantsfogar förskjuts.

Två skivlag Step Board eller Normalgipsskiva Classic Board + Step Board

Den övre skivan (Alltid Step Board överst) limmas och läggs tvärs den undre skivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med den underliggande skivans fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter (om Classic Board är undre skiva) med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan längs kanter med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2